Om du har några frågor om studien så är du välkommen
att kontakta projektledare Dennis Hellgren.
E-post: dennis.hellgren@ki.se
Telefon: 08-5248 2444

Tillbaka till hemsidan