Välkommen att deltaga i SWEBIC-studien om bipolär sjukdom !
Vad är SWEBIC-studien?

Om du har diagnosen bipolär sjukdom kan du vara med i SWEBIC-studien.

SWEBIC är en studie av genetiska och miljömässiga orsaker till bipolärt syndrom.

Psykiatriska sjukdomar är vanliga och medför stort lidande för såväl den drabbade och dennes anhöriga, och kostar samhället stora summor. Man har ännu dålig kunskap om orsakerna till varför man utvecklar dessa sjukdomar. Att känna till en sjukdoms orsaker är väsentligt för att kunna ta fram nya behandlingar. Vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) bedrivs ett stort antal studier med psykiatrisk inriktning. Här studeras bland annat miljömässiga och ärftliga riskfaktorer för autism, anorexia nervosa, schizofreni, ADHD och bipolärt syndrom (manodepressiv sjukdom).

SWEBIC II

SWEBIC står för Swedish Bipolar Collection. SWEBIC II är en fortsättning på det tidigare projektet, SWEBIC I, som pågick mellan 2009–2013. Totalt medverkade fler än 6000 personer med bipolär sjukdom i den studien. Eftersom det behövs många studiedeltagare för att få tillräcklig statistisk säkerhet av analyserna i genetiska studier rekryterar vi nu ytterligare personer. För att bättre förstå hur litium verkar och varför litium fungerar för vissa personer men inte för andra har vi också frågor om litium. Målet är att inkludera 5000 patienter i SWEBIC II under en 4-årsperiod. Studien startade i januari 2018.

Hur gör jag för att deltaga i SWEBIC studien?

Om du har diagnosen bipolär sjukdom kan du vara med i studien. Det finns två möjligheter. Den enklaste är att logga in i vår portal med BankID. Om du föredrar en personlig intervju eller inte har ett BankID kan du lämna kontaktinformation i fälten nedan. Du kommer då att bli kontaktad av en forskningssjuksköterska för bokning av intervjutid.
För att du skall få förstå hur studien går till ber vi dig läsa igenom studiedeltagarinformationen som finns här. Om du väljer att deltaga kommer vi att sända dig provtagningsmaterial och en remiss till vårdcentral. Provtagningen kostar inget. Remissen innehåller också ett fält för skriftligt medgivande till att deltaga i studien.

 Jag har tagit del av studieinformationen som finns här.  Du har inte markerat rutan!
För att deltaga, logga in med BankID:

 
Om du inte har BankID och vill ha mer information och bli kontaktad, klicka på länken nedan: